CEBİRSEL İFADELER

İçinde en az 1 bilinmeyen ve işlem bulunan ifadelere CEBİRSEL İFADELER denir.
 
x+5,8y-9 gibi ifadelerdir. Cebirsel ifadelerde kullanılan harflere BİLİNMEYEN denir.Cebirsel ifadelerde + veye - ile ayrılan kısımlara TERİM denir.
3a+8b-4c ifadesinde:
 
1. terim 3a: a bilinmeyen ve 3 katsayıdır.
2. terim 8b: b bilinmeyen ve 8 katsayıdır.
3. terim -4c:c bilinmeyen ve -4 katsayıdır.
 
CEBİRSEL İFADELERİN TOPLANMASI
 
Bir cebirsel ifadede bir değişkenin aynu veya farklı katsayılara sahip olan terimlerine BENZER TERİM denir. Benzer terimler toplanırken önündeki katsayılar toplanır ve bilinmeyenin katsayısı olarak yapılır.
 
3x+7-8x+3= -5x + 10'dur.
 
Tek Termli ile Çift Terimlinin Çarpımı
 
3 ile 2x+4= 3.(2x+4 )= 6x+12
 
Çft Terimli İle Çift Terimlinin Çarpımı
 
2x-5 ile 5x+3 =(2x-5).(5+3)= 10x+6x-25-15=16x-40
 
En Sade Halini Bulma
 
7.(4+3x)+5.(8x-4)=28+21x+40x-20=+61x+8
 
Bir Cebirsel İfadenin Sayısal Değerini Bulma
 
x=2 için 2x+8'in değeri kaçtır?
 
2.2+8=4+8=12
 
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !